Δρ Ευάγγ. Γερασόπουλος

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ο Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος είναι Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΕΠΒΑ - ΕΑΑ). Οι ερευνητικές του δραστηριότητες επικεντρώνονται στους τομείς της Γεωπαρατήρησης, της ατμοσφαιρικής σύστασης, των κλιματικών διεργασιών του συστήματος Γης, της κλιματικής αλλαγής και των έξυπνων πόλεων.

Είναι επικεφαλής της Ομάδας Ατμοσφαιρικής Φυσικής και Χημείας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Διατελεί ως Διευθυντής του Ελληνικού Γραφείου Γεωπαρατήρησης GEO (2014- σήμερα), εκπροσωπεί την Ελλάδα στους σχετικούς διεθνείς φορείς στον τομέα της Γεωπαρατήρησης (π.χ. GEO Programme Board/Διακυβερνητική πρωτοβουλία των ΗΕ: 2015- σήμερα, Ομάδα Συντονισμού EuroGEOSS/ΕΕ: 2017-σήμερα), είναι μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από το 2020) και στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου για το Περιβάλλον και την Ενέργεια του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας, μεταξύ άλλων θέσεων. Από τον Σεπτέμβριο του 2020 συμπροεδρεύει μαζί με το Κέντρο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, την διεθνή πρωτοβουλία με τίτλο «Κλιματικό Παρατηρητήριο Αστικής Κληρονομιάς» (Urban Heritage Climate Observatory – UHCO)» και από τον Μάρτιο του 2021 έχει εκλεγεί ως συμπροεδρεύων του Προγραμματικού Συμβουλίου του διακυβερνητικού οργανισμού Group on Earth Observations (GEO).

Στην ερευνητική του καριέρα έχει 109 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 140 σε συνέδρια, ένω έχει συμμετάσχει/συντονίσει περισσότερα από 40 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα.