Δρ. Ελευθέριος Πιλάλης

CTO & co-founder, E-Nios

Ο Δρ. Ελευθέριος Πιλάλης είναι συνιδρυτής της εταιρείας-τεχνοβλαστού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, e-NIOS και μεταδιδακτορικός ερευνητής στη Βιοπληροφορική.

Είναι κάτοχος πτυχίου Βιοχημείας και μεταπτυχιακού Βιοπληροφορικής και Γονιδιωματικής του Πανεπιστημίου Aix-Marseille ΙΙ, Γαλλία και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος από το Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με θέμα την εφαρμογή μεθόδων υπολογιστικής βιολογίας συστημάτων στη Βιοτεχνολογία. Από το 2011 διεξάγει μεταδιδακτορική έρευνα στο πεδίο της ανάλυσης και ερμηνείας πολύπλοκων βιολογικών δεδομένων και από το 2013 είναι συνιδρυτής και υπεύθυνος τεχνολογίας της εταιρείας e-NIOS. Η εταιρεία αναπτύσσει πρωτότυπο λογισμικό για την αυτοματοποιημένη εξαγωγή κρίσιμων βιοδεικτών από γονιδιωματικά δεδομένα, με σκοπό τη γονιδιακή στόχευση για διάγνωση και θεραπεία, καθώς και την επιτάχυνση των κλινικών δοκιμών μέσω της ενσωμάτωσης μεθόδων αλληλούχησης νέας γενιάς και γονιδιωματικών υπογραφών. Η εταιρεία συμμετέχει σε πολλά διεθνή και εθνικά δίκτυα Έρευνας και Καινοτομίας (Horizon 2020, ERA-Net) και κατέχει διεθνείς πατέντες σε συνιδιοκτησία με το Γαλλικό Εθνικό Δίκτυο Βιοϊατρικής Έρευνας (INSERM), πάνω σε εφαρμογές Ιατρικής Ακριβείας.