Δρ. Χρίστος Δήμας

Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας