Θανάσης Χαρέμης

Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4, EKT

O Θανάσης εργάζεται στο ΕΚΤ ως σύμβουλος καινοτομίας και Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Horizon Europe (θεματική Cluster 4 – Digital, Industry and Space), καθώς επίσης και ως μέλος του EEN – Hellas. Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στις θεματικές της ενέργειας, της βιομηχανίας του διαστήματος, της χρηματοοικονομικής ανάλυσης και συμβουλευτικής, της διαχείρισης και υλοποίησης έργων και αναδυόμενων εφαρμογών τεχνολογίας.

Έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση οικονομικών μελετών, στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων (STARTUP3, EEN-Hellas, C-Energy, Enhancement, Idealist κ.α.) και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί ή συνεργαστεί σε εταιρίες και οργανισμούς όπως ο ΟΛΠ, η Eurobank, η Attica Wealth Management, η INTERAMERICAN και το ΚΕΠΕ.