Βάνα Σωτηροπούλου

Τμήμα Διαγωνισμών και Υποτροφιών, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)

Η Βάνα Σωτηροπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο ΕΚΠΑ και το 2017 συνέχισε τις σπουδές της σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση. Έχει εργαστεί σε διαφορετικούς φορείς διδάσκοντας γενικά αγγλικά και ορολογία για πολλά χρόνια.

Από το 1999 εργάζεται αδιαλείπτως στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Έως το 2014 διετέλεσε υπεύθυνη διαχείρισης προγραμμάτων τόσο στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης όσο και στον τομέα εκπαίδευσης ενηλίκων, από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι έως και το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, για τα οποία το ΙΚΥ έχει αποτελέσει Εθνική Μονάδα Συντονισμού.

Τα τελευταία έτη έχει τοποθετηθεί στο Τμήμα Διαγωνισμών, όπου ασχολείται με την προετοιμασία και διεξαγωγή όλων των προκηρύξεων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας.