Διαδικτυακή εκδήλωση "Χρηματοδοτικές ευκαιρίες για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της Υγείας στον Ορίζοντα Ευρώπη"

14.07.2021
Διαδικτυακά

Πρόγραμμα

 

Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021

 
16.00 - 16.15

Χαιρετισμοί

Δρ Νένα Μάλλιου, Προϊσταμένη Τμήματος Δεικτών & Δράσεων ΕΤΑΚ, ΕΚΤ

Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) 

Θεόδωρος Λουκαΐδης, Γενικός Διευθυντής, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ)

 
16.15- 17.15

Η θεματική της ΥΓΕΙΑΣ (Cluster HEALTH) στον Ορίζοντα Ευρώπη

Δρ Xριστίνα Κυριακοπούλου, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

17:15- 17:30

Τοποθετήσεις από την Ομάδα Αντιπροσώπων και Εμπειρογνωμόνων για το Cluster HEALTH στον Ορίζοντα Ευρώπη  (HE-HEALTH)

Δρ Κώστας Σταματόπουλος, Εθνικός Εκπρόσωπος HE-HEALTH, EKETA

Δρ Ιωάννης Ταλιανίδης, Εθνικός Εκπρόσωπος HE-HEALTH, ΙΤΕ (ΙΜΒΒ)

Δρ Βασιλική Πιτυρίγκα, Εμπειρογνώμονας HE-HEALTH , ΕΚΠΑ

Δρ Σοφία Δημητροπούλου, Εμπειρογνώμονας HE-HEALTH , ΓΓΕΚ

17:30 - 17:50

EU4Health - Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Δημόσια Υγεία

Σταύρος Διβάνης, Ειδικός Σύμβουλος, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

17.50 - 18:10

Ερωτήσεις - Συζήτηση

 
18.10 - 18.20

Οι Υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη  της Έρευνας & της Καινοτομίας στον τομέα της Υγείας

Δρ Χριστίνα Πασκουάλ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 1: Health στον Ορίζοντα Ευρώπη - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

18.20 - 18.30 Οι Υπηρεσίες του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ)

Μαρίνος Φωτιάδης, Επιστημονικός Λειτουργός, Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Δείτε το ΒΙΝΤΕΟ της εκδήλωσης