Σεμινάριο για νέους ερευνητές Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών για την Ανοικτή Επιστήμη και τη διαχείριση ερευνητικών δεδομένων

05.06.2018
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αίθουσα Media-ΕΚΤ)

Πρόγραμμα

Tuesday 5 June 2018    
10.00 - 10.30 Welcome and Introduction to the Training Event, Marina Angelaki, EKT    
10.30 - 11.00 An Introduction to Open Science/ Open Access, Nancy Pontika, FOSTER
11.00 - 11.45 FOSTER Support and Training Materials, Iryna Kuchma, FOSTER
  OpenAIRE support, Elli Papadopoulou, OpenAIRE
11.45 - 12.15 Coffee Break    
Training Session    
12.15 - 13.45 The What, Why and How of Data Management Planning, Iryna Kuchma & Nancy Pontika, FOSTER
  Creating your DMP: interactive session with workshop participants    
Funding and Networking Opportunities for SSH Researchers    
13.45 - 14.00 Funding Opportunities in Horizon 2020, Henry Scott, EKT
14.00 - 14.15 Knowledge Bridges, Dimitris Maragos, EKT
14.15 - 14.30 Wrap Up - Lessons Learned     
14.30 - 15.00 Light Lunch