Ημερίδα «Κοινοί Ανοικτοί Πόροι στην Παιδεία: Χαρτογραφώντας καλές πρακτικές»

03.05.2018
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Βιβλιοθήκη ΕΚΤ)

Πρόγραμμα

9:30 - 10:00 Προσέλευση - Εγγραφή Συμμετεχόντων    
10:00 - 10:30 Χαιρετισμοί    
10:30 - 11:30 Παρουσιάσεις καλών πρακτικών α΄μέρος    
  Παναγιώτης Τσανάκας, Πρόεδρος ΔΣ, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
  Λάζαρος Μεράκος, Πρόεδρος ΔΣ, Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet)
  Νικόλαος Μήτρου, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΣΕΑΒ στο ΕΜΠ, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ)
  Έλλη Παπαδοπούλου, «Αθηνά» Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης
  Συντονισμός: Αστέριος Χατζηπαραδείσης, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΚΤ    
11:30 - 11:45 Διάλειμμα    
11:45 - 13:00 Παρουσιάσεις καλών πρακτικών β' μέρος    
  Μιχάλης Γερόλιμος, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ)
  Αμαλία Παππά, Προϊσταμένη Τμήματος Βιβλιοθήκης - Αναγνωστηρίου, Αναπληρώτρια Διευθύντρια Κεντρικής Υπηρεσίας, Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)
  Δημήτρης Κουτσογιάννης, Επιστημονικός Συνεργάτης, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
  Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
  Συντονισμός: Στυλιανή Μαρκαντωνάτου, Μέλος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΚΤ    
13:00 - 13:30 Διάλειμμα    
13:30 - 14:15 Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών    
  Γιάννης Φαρσάρης, Ανοικτή Βιβλιοθήκη
  Διομήδης Σπινέλλης, Πρόεδρος ΔΣ, Οργανισμών Ανοικτών Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ
  Δέσποινα Μητροπούλου, Creative Commons Greece
  Συντονισμός: Τέλης Τύμπας, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΚΤ    
14:15 - 14:45 Σύνοψη και κλείσιμο εργασιών της Ημερίδας    
  Μάκης Κουζέλης, Πρόεδρος Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)  
  Τέλης Τύμπας, Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου ΕΚΤ  
  Δείτε όλο το βίντεο της εκδήλωσης