Ενημερωτική Ημερίδα για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) στον Ορίζοντα 2020

27.02.2018
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

09:30 - 10:00

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

   

10:00 - 10:15

Χαιρετισμοί

Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

 

 

 

 

Παρουσίαση της νέας προκήρυξης 2018-2020 της θεματικής προτεραιότητας "Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT)"

Δρ Ανδρέας Λυμπέρης, Head of Sector - Wearables and Bioelectronics, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT), Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

 

 

 

 

10:15 - 12:30 Δρ Οδυσσέας Πυροβολάκης,  Programme Officer - EU Policies, Cloud and Software, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω Skype)
  Αλεξάνδρα Α. Τασιγιώργου, Programme Officer - EU Policies, Digitising European Industry, Digital Innovation Hubs, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (DG CONNECT), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μέσω Skype)
12:30 - 13:00 Ερωτήσεις – Διάλειμμα για καφέ    

13:00 - 13:15

Η ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις του ICT στον Ορίζοντα 2020

Βασίλειος Γογγολίδης, Εθνικός Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα ICT, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

 

 

Επιτυχημένη υποβολή προτάσεων: πρακτικές συμβουλές και η εμπειρία από τη συμμετοχή σε έργα

Δρ Ιωάννης Π. Χοχλιούρος, OTE, συντονιστής έργου 5G-Essence

 

 

13:15 - 13:45

Καθηγητής Νεκτάριος Κοζύρης, ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, συντονιστής έργου ACTiCLOUD

   
 

Κωνσταντίνος Νίκας, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, CSLab, ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ

13:45- 13:55

Ευρωπαϊκές Ερευνητικές Yποδομές: εστιάζοντας στις ψηφιακές υποδομές  και υποδομές νέφους

Μαρίκα Ανδρουτσοπούλου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές στον Ορίζοντα 2020

 

 

13:55 - 14:05

Οι απαιτήσεις Ανοικτής Πρόσβασης στον Ορίζοντα 2020

Δρ Μαρίνα Αγγελάκη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

 

14:05 - 14:15

Ευκαιρίες για νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της Πληροφορικής – NBG Business Seeds

Δρ Σπύρος Αρσένης, Συντονιστής προγράμματος NBG Business Seeds Διεύθυνση Τραπεζικής Επιχειρήσεων & Δανείων Λιανικής, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

 

 

14:15 - 14:25

Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας

Δημήτριος Μαραγκός, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής πρωτοβουλίας “Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας”

 

 

14:25 - 14:40

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας (Enterprise Europe Network, Ideal-ist, Empowa)

Γιώργος Μέγας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το ICT και το FET στον Ορίζοντα 2020, μέλος δικτύου Ideal-ist

 

 

14:40 - 15:00 Συζήτηση – Συμπεράσματα    
  Δείτε όλο το βίντεο της εκδήλωσης