Ενημερωτική Ημερίδα για την Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020

15.01.2018
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

09:30 - 10:00

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

   

10:00 - 10:30

Χαιρετισμοί

Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

 

10:30 - 11:30

Παρουσίαση της νέας προκήρυξης 2018-2020 της θεματικής προτεραιότητας "Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια"

Αλέξανδρος Κοτρωνάρος, Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

11:30 - 11:45 Ερωτήσεις    

11:45 - 12:15

Η ελληνική συμμετοχή στις προκηρύξεις της ενέργειας στον Ορίζοντα 2020

Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Σωτήριος Καρέλλας, Εμπειρογνώμονας της Κοινωνικής Πρόκλησης 3 "Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια"

12:15 - 12:45

Διάλειμμα – καφές

   

12:45 - 13:00

Οι πολιτικές κατευθύνσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση του 9ου Προγράμματος Πλαισίου Ε & Κ – Ελληνικές προτεραιότητες

Δρ Αλίκη Παππά, Προϊσταμένη Δ/νσης Διεθνούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

 

 

13:00 - 13:15

Επιτυχημένη υποβολή προτάσεων: πρακτικές συμβουλές και η εμπειρία από τη συμμετοχή σε έργα

Δρ Δημήτριος Τζοβάρας, Διευθυντής Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

13:15 - 13:30

Οι απαιτήσεις Ανοικτής Πρόσβασης στον Ορίζοντα 2020

Δρ Μαρίνα Αγγελάκη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

 

13:30 - 13:45

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη της Έρευνας & της Καινοτομίας

Χριστιάνα Σιαμπέκου & Δρ Φανή Λαμπριανίδου, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής της Κοινωνικής Πρόκλησης 3 "Ασφαλής, Καθαρή και Αποδοτική Ενέργεια"

13:45 - 14:00 Συζήτηση - Συμπεράσματα    
  Δείτε ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης