Ημερίδα "Το πρόγραμμα FET (Μελλοντικές & Αναδυόμενες Τεχνολογίες) στον Ορίζοντα 2020"

26.09.2017
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

09.00-09.30

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

   

09.30-09.45

Χαιρετισμός

Αλίκη Παππά, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

 

 

09.45-10.15

Οι πρωτοβουλίες FET Flagships στον Ορίζοντας 2020:
Graphene, Human Brain Project and Quantum

Θωμάς Σκορδάς, Διευθυντής, Ψηφιακή Αριστεία & Υποδομές Επιστήμης, Γενική Διεύθυνση  Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών, Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 

 

10.15-10.30

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

   

10.30-10.45

Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα FET & Πεδία βελτίωσης

Βασίλης Γρηγορίου, Πρόεδρος Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Εθνικός Εκπρόσωπος 

 

 

10.45-11.15

Η ελληνική συμμετοχή στις πρωτοβουλίες FET Flagships & Πεδία βελτίωσης 

• Κώστας Γαλιώτης, Πανεπιστήμιο Πατρών & Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,  Συντονιστής της ελληνικής συμμετοχής και Εθνικός Εκπρόσωπος του FET-Flagship Graphene
 

 

 

  • Βασίλης Βασσάλος, Καθηγητής (εκλ.), Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εταίρος του FET-Flagship-Human Brain

11.15-11.40

Διάλειμμα – Καφές

   

11.40-12.10

Το πρόγραμμα εργασίας για τις πρωτοβουλίες FET Flagships 2018-2020 (FET Flagships in Work Programme 2018-2020) – παρουσίαση στα αγγλικά

Wide Hogenhout,Directorate General for Communications Networks, Content and Technology, European Commission

 

 

 

 

12.10-12.45

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

   

12.45-13.15

Το πρόγραμμα εργασίας για τις δράσεις “FET Open” & “FET Proactive” 2018-2020
(FET Open & FET Proactive in Work Programme 2018-2020) – παρουσίαση στα αγγλικά

Wide Hogenhout,Directorate General for Communications Networks, Content and Technology, European Commission

 

 

 

 

13.15-13.35 Ερωτήσεις & Απαντήσεις    
13.35-14.00 Συμπεράσματα – Κλείσιμο εκδήλωσης     

Δείτε το συνολικό βίντεο της εκδήλωσης