Ημερίδα με θέμα “Ελεύθερο - Ανοικτό Λογισμικό, Ανοικτή Πρόσβαση και Επιχειρηματικότητα”

26.10.2016
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

18:00-18:15

Γεωργία Τζένου (Enterprise Europe Network-Hellas, ΕΚΤ)

Υπηρεσίες Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις - Helping ambitious SMEs innovate and grow internationally

18:15-18:30

Διομήδης Σπινέλης (ΕΕΛΛΑΚ)  

GFOSS – Open Technologies Alliance

18:30-19:00

Matthias Kirschner (πρόεδρος του FSFE)

Common misunderstandings are about Free Software: How individuals, companies, governmental and non-governmental organisations can make use the full potential of Free Software

19:00-19:30

Χάρης Γεωργιάδης (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

SearchCulture.gr - Κεντρική πρόσβαση σε ανοικτό πολιτιστικό ψηφιακό περιεχόμενο 

19:30-19:45

Μαρίνα Αγγελάκη (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) 

Ανοικτό περιεχόμενο & Υπηρεσία ΕΚΤ ePublishing

19:45-20:15

Polina Malaja (FSFE legal team Coordinator)

DSM, EIF, RED: Acronyms on the EU level and why they matter for software freedom

  
  Συνολικό Βίντεο εκδήλωσης