Ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)

18.03.2016
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

09:30-10:00

Registration

   

10:00-10:20

Welcome Addresses

   

10:20-10:50

 

Introduction to the EIT and its Knowledge and Innovation Communities (KICs)

Mathea Fammels, Head of Unit "Policy and Communications" (acting), EIT
Antonios Fysekidis, KIC Project Officer from the EIT HQ

  

10:50-11:05 Upcoming opportunities in the areas of food and manufacturing

Mathea Fammels, Head of Unit "Policy and Communications" (acting), EIT
Antonios Fysekidis, KIC Project Officer from the EIT HQ 

11:05-11:40

Questions and Answers session

   

11:40-12:00

Coffee Break

   

12:00-13:15

Insights by the existing KICs and how to get involved 
10 minutes presentation per KIC

   
  Climate – KIC: Mike Cherrett, Director Operations

  EIT Digital: Fabio Pianesi, Research Director

  KIC InnoEnergy: Celine Jullien, Industry Program Management Officer
 

  

  EIT Raw Materials: Pier Luigi Franceschini, CLC South Manager
 
  
  EIT Health: Péter Nagy, InnoSTARS Project Manager
 
  

13:15-13:45

Development of Synergies in the implementation of the EIT Regional Innovation Scheme and Research and Innovation Strategies for Smart Specialization (RIS3)

Mathea Fammels, Head of Unit "Policy and Communications" (acting), EIT

Antonios Fysekidis, KIC Project Officer from the EIT HQ

13.45-14:30

Questions and answers session

   
  Ολόκληρο τo βίντεο της εκδήλωσης