Ημερίδα για το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC) στον Ορίζοντα 2020

13.01.2016
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Πρόγραμμα

09:30 - 10:00

Προσέλευση - Εγγραφή συμμετεχόντων

 

10:00 - 10:30

Χαιρετισμοί

 
  Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια ΕΚΤ

10:30 - 11:30

Το Πρόγραμμα του ERC στοn Ορίζοντα 2020: Οι προκηρύξεις στο 2016

Δρ Θ. Παπάζογλου, European Research Council Executive Agency

11:30 - 12:00

Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα του ERC στον Ορίζοντα 2020

Δρ Β. Γρηγορίου, Εθνικός Εκπρόσωπος για το πρόγραμμα ERC, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

12:00 - 12:30

Διάλειμμα

 
12:30 - 12:45

Δράσεις Υποστήριξης  ερευνητών μέσω των  Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου 

Δρ Γ. Ιωαννίδης, Ειδικός Γραμματέας  Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού

12:45 - 13:15

Η δράση "ERC Starting Grant" από την πλευρά ενός αξιολογητή

Καθ. Η. Αβραμόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

13:15 - 13:45

Οι δράσεις "ERC Starting Grant" & "ERC Proof of Concept Grant" από την πλευρά των υποβαλλόντων

Καθ. Γ. Σταθόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών

13:45 - 14.15

Η δράση "ERC Advanced Grant" από την πλευρά των υποβαλλόντων

Καθ. K. Γαλιώτης, ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ & Πανεπιστήμιο Πατρών

14.15 - 14.30

Ανοικτή Πρόσβαση στο Πρόγραμμα "Oρίζοντας 2020"

Δρ  Β. Τσουκαλά, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

14.30 - 14.40

Ο ρόλος και οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020

Δρ  X. Πασκουάλ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

14.40 - 15:00

Ερωτήσεις - Κλείσιμο εκδήλωσης

 
  Ολόκληρο το βίντεο της εκδήλωσης