Εκδήλωση "AIOTI Open Day: Χρηματοδότηση & καινοτομία 
μέσω του Internet of Things (ΙοΤ) στην Ελλάδα"

08.02.2016
Αθήνα - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβα), Bασ. Κωνσταντίνου 48

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το Πρόγραμμα Πλαίσιο "Ορίζοντας 2020" (Horizon 2020) της ΕΕ, και η ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Alliance for the Internet of Things Innovation, AIOTI) διοργανώνουν εκδήλωση αναφορικά με τη διεύρυνση της εθνικής  συμμετοχής σε μία από τις σημαντικότερες μελλοντικές τεχνολογίες, τo Internet of Things (IoT). Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η εκδήλωση Η εκδήλωση "AIOTI Open Day: Χρηματοδότηση & καινοτομία μέσω του Internet of Things στην Ελλάδα" θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2016 (14.00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφ. Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things) αφορά τη διασύνδεση ατόμων, μηχανών, οικιακών συσκευών, απλών αντικειμένων και διαδικασιών, γεγονός που δημιουργεί απεριόριστες δυνατότητες και προοπτικές για τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Η εκδήλωση απευθύνεται στους δρώντες του οικοσυστήματος ΙοΤ, τόσο από την πλευρά της προσφοράς (technology providers) όσο και της ζήτησης (end users) τεχνολογίας, και έχει ως σκοπό να ενισχυθεί η καινοτομία στο χώρο του IoT στην Ελλάδα, παράλληλα με τις ενέργειες που γίνονται τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνει παρουσίαση της Συμμαχίας ΑΙΟΤΙ και των τρεχουσών τεχνολογικών και ερευνητικών προτεραιοτήτων. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης για έρευνα και καινοτομία μέσα από τον Ορίζοντα 2020 (Internet of Things, Large Scale Pilots), ενώ θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από έργα που έχουν ήδη επιλεγεί προς χρηματοδότηση στο παρελθόν στο χώρο του Internet of Things. Στη συνέχεια, θα δοθεί χρόνος στους συμμετέχοντες για μία σύντομη παρουσίαση του οργανισμού που εκπροσωπούν, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα δικτύωσης με σκοπό τη δημιουργία συνεργειών και συνεργασίας μεταξύ της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.

Σχετικά με την AIOTI

Η Συμμαχία για το Διαδίκτυο των πραγμάτων (AIOTI, http://www.aioti.eu) ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σημαντικούς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο του IoT. Η AIOTI έχει ως στόχο να εξασφαλίσει στην ΕΕ το προβάδισμα στις σχετικές τεχνολογίες, δημιουργώντας ένα δυναμικό ευρωπαϊκό IoT οικοσύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες

Η είσοδος είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στη διεύθυνση: https://www.eventora.com/el/Events/aioti-open-day-funding-innovat

Η εκδήλωση (το πρώτο μέρος 14.15-16.45) θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live

Τwitter: #H2020  #ΙοΤ  #IoTgr  #ΑΙΟΤΙ  @EKTgr  @DigitalAgendaEU