Εκδηλώσεις σε Ελλάδα & Κόσμο

Events Innovation

Συνέδριο MoodleMoot Greece-Cyprus 2020
27.11.2020 έως 28.11.2020 Διαδικτυακά
Συνέδριο Complex System Society 2020
04.12.2020 έως 11.12.2020 Διαδικτυακά
6o Ψηφιακό Συνέδριο «ICT Security World» 2020
09.12.2020 έως 10.12.2020 Διαδικτυακά
Subscribe to ΕΚΤ - Εκδηλώσεις σε Ελλάδα & Κόσμο