Εκδήλωση δικτύωσης "Horizon Europe Cluster 1: Health Brokerage Event"

Πότε και πού;

16.03.2023 έως 17.03.2023
Διαδικτυακά

Το EKT, Εθνικό Σημείο Επαφής για την Υγεία (Cluster 1) στον Ορίζοντα Ευρώπη και με συντονιστικό ρόλο στο Enterprise Europe Network Hellas, υποστηρίζει την συμμετοχή των ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων.