Καινοτομία

Ενημερωτική ημερίδα για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) από την ΕΕ
20.01.2009 Αθήνα
Ενημερωτική Ημερίδα 'Η Κοινωνική Ευρώπη στην υπηρεσία των Πολιτών'
27.11.2009 έως 28.11.2009 Αθήνα
Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της ΕΕ: Περιβάλλον, Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ΙΔΕΕΣ, Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό Δυναμικό, Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ, Διεθνής συνεργασία
30.10.2008 Αθήνα
Ημερίδα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ε&ΤΑ της ΕΕ: Περιβάλλον, Κοινωνικό-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ΙΔΕΕΣ, Περιφέρειες της Γνώσης, Ερευνητικό Δυναμικό, Έρευνα προς όφελος των ΜΜΕ, Διεθνής συνεργασία
31.10.2008 Θεσσαλονίκη
Ημερίδα 'Οι νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης των ΜΜΕ στα πλαίσια του Προγράμματος ΑΝΘΡΩΠΟΙ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
15.06.2009 Βόλος
ΚΕΜΕΛ - Συνάντηση με νέους by JADE Hellas
18.12.2009 έως 20.12.2009 Αθήνα
Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας
31.10.2008 έως 02.11.2008 Αθήνα

Pages

Subscribe to Καινοτομία