Χρηματοδότηση

Εκδήλωση στην Καλαμάτα για τις 4 νέες δράσεις του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 - 2020)
30.03.2016 Καλαμάτα
Συνέδριο "Venture capitals και στρατηγικές συνέργειες για ελληνική καινοτομία και start-ups"
05.04.2016 Βερολίνο (Γερμανία)
Επιχειρηματικές συναντήσεις για την Ηλεκτρονική Υγεία HIMSS Europe Online Matchmaking event
08.06.2016 έως 10.06.2016 Άμστερνταμ (Ολλανδία)
Ενημερωτική ημερίδα FET Innovation Launchpad Info Day
20.04.2016 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την παρουσίαση των 4 νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
23.03.2016 Θεσσαλονίκη
Ανοιχτή Ενημερωτική Εκδήλωση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την παρουσίαση των 4 νέων δράσεων του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020)
22.03.2016 Αθήνα
Συνέδριο High Level Conference: 'Attracting investment in tourism'
05.04.2016 Βρυξέλλες (Βέλγιο)
Ημερίδα "Ψηφιακή Ευρώπη: Η Έρευνα και η Καινοτομία ως κίνητρα για Επιχειρηματικότητα - Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ως προτεραιότητα της ΕΕ για ανάπτυξη"
04.03.2016 Θεσσαλονίκη
Ενημερωτική ημερίδα για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ)
18.03.2016 Αθήνα
Εκδήλωση "Funding opportunities for start-ups"
04.02.2016 Αθήνα

Pages

Subscribe to Χρηματοδότηση