Μιχάλης Χειμώνας

Γενικός Διευθυντής Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ)