Βασίλης Τσώλης

Διευθύνων Σύμβουλος, Ιδρυτής, Cognitiv+

Ο Βασίλης έχοντας σπουδάσει Πολιτικός Μηχανικός και Νομική, έχει εργαστεί σε πολλαπλούς ρόλους στην επίλυση διαφορών, στη διαχείριση συμβάσεων και εμπορικών και προμήθειας διαδικασιών σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, οι υποδομές και ο τεχνολογικός τομέας για περισσότερα από 12 χρόνια. Ο Βασίλης έχει εργαστεί για πελάτες, ανάδοχους και συμβουλευτικές εταιρείες, για να αναλάβει διάφορες εργασίες σε ένα ευρύ φάσμα του κύκλου ζωής της εξωτερικής ανάθεσης, καθώς και σε στρατηγικό επίπεδο.