Δρ Θεόδωρος Χίου

Δικηγόρος, ειδικός επί θεμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Ο Θεόδωρος Χίου είναι Δικηγόρος Αθηνών, ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Master 2 Droit de la propriété intellectuelle (Στρασβούργο-CEIPI) και Διδάκτωρ Νομικής του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (CEIPI), στον τομέα του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας. Εκπόνησε Μεταδιδακτορική Έρευνα στη θεματική της εκμετάλλευσης προστατευόμενων μουσικών έργων στο ψηφιακό περιβάλλον στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και στη θεματική "Τεχνητή νοημοσύνη και πνευματική ιδιοκτησία" στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Eίναι εγκεκριμένος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord-IdEF, όπου διδάσκει, μεταξύ άλλων Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα είναι επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και συντονιστής και διδάσκων του μαθήματος "Δίκαιο της Πληροφορίας" στο ΠΜΣ «Διαχείριση Πληροφοριών σε Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία» του εν λόγω τμήματος. Ασκεί μάχιμη δικηγορία και παρέχει νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας, του δικαίου του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών. Ίδρυσε και διαχειρίζεται τον νομικό ιστότοπο IPrights.GR.