Δρ Μαρίνα Μαρκέλλου

Δικηγόρος εξειδικευμένη στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Η κ. Μαρίνα Μαρκέλλου είναι Δικηγόρος εξειδικευμένη στο Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Έχει εργασθεί στη Γαλλία και στην Ελλάδα σε θέσεις ευθύνης σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του δικαίου διανοητικής  ιδιοκτησίας, της προστασίας προσωπικών δεδομένων, των τηλεπικοινωνιών, της ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας.

Αφού ολοκλήρωσε σπουδές στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έλαβε MASTER 2 Spécialité Créations Immatérielles, στο Université Montpellier I, France, σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συνέχισε στο ίδιο πανεπιστήμιο με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με τίτλο: “The Copyright Contracts under French, German and Greek law”, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Ακολούθως εκπόνησε μεταδιδακτορική διατριβή στο Law Department, Universite de Poitiers, France σχετικά με την καλλιτεχνική οικειοποίηση.

Κατά την τελευταία δεκαετία έχει διατελέσει ή διατελεί διδάσκουσα σε Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, διδάσκοντας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας, το δίκαιο της πολιτιστικής κληρονομιάς και το δίκαιο των επιχειρήσεων.