Νίκος Βασιλογαμβράκης

Επιστήμονας Πληροφορίας

Ο Νίκος Βασιλογαμβράκης είναι κάτοχος πτυχίου Κλασικής Φιλολογίας (Πανεπιστήμιο Κρήτης) και μεταπτυχιακού στη Βιβλιοθηκονομία (University of Sheffield). Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος του τμήματος Περιοδικών εκδόσεων στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ως Βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Από το 2012 εργάζεται στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου στην Αθήνα ως Επιστήμονας Πληροφορίας όπου ασχολείται με θέματα τεκμηρίωσης και υπηρεσιών συστημάτων βιβλιοθηκών, μοντελοποίηση σχημάτων, μετάπτωση και επιμέλεια δεδομένων και λεξιλογίων καθώς και με εργασίες σημασιολογικού εμπλουτισμού.