Δρ Μαρία Νταλούκα

Αναισθησιολόγος, Αναισθησιολογική Κλινική, Παν. Γεν. Νοσ. Λάρισας | Διδάσκουσα, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Παν. Θεσσαλίας

Εργάζομαι ως Επιμελήτρια Β’ Αναισθησιολογίας στην Αναισθησιολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και ως Διδάσκουσα στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχω αποφοιτήσει από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην οποία εκπόνησα και τη Διδακτορική μου Διατριβή με θέμα: «Η επίδραση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ στη βραχυχρόνια και μακροχόνια μετεγχειρητική γνωσιακή λειτουργία ασθενών που υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις: μελέτη παρατήρησης».

Επίσης, έχω ολοκληρώσει το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Θρόμβωση & Αντιθρομβωτική Αγωγή», για τις ανάγκες του οποίου εκπόνησα τη διπλωματική εργασία με τίτλο: «Περι-επεμβατική διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής στις εκλεκτικές επεμβάσεις της σπονδυλικής στήλης: Κριτική ανασκόπηση με το εργαλείο AGREE II και περίληψη των κατευθυντηρίων οδηγιών».

Είμαι μέλος του Ινστιτούτου Μελέτης και Εκπαίδευσης στη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή (ΙΜΕΘΑ) και της 7ης Ομάδας Εργασίας για τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Περι-επεμβατική Διαχείριση της Αντιθρομβωτικής Αγωγής, η οποία πρόσφατα εξέδωσε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Περι-επεμβατική Διαχείριση της Αντιαιμοπεταλιακής Αγωγής.

Τέλος, είμαι πιστοποιημένη Full Instructor του ALS (Advanced Life Support), ILS (Intermediate Life Support) και BLS/AED (Basic Life Support/Automated External Defibrillator) του European Resuscitation Council (ERC), συμμετέχοντας ενεργά στην εκπαίδευση επαγγελματικών υγείας και πολιτών για την αντιμετώπιση θυμάτων καρδιακής ανακοπής. (https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2458-9342)