Δρ Στ. Μαυρομούστακος

Διευθυντής Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης

Ο Δρ Στυλιανός Μαυρομούστακος είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στη Χημεία από το 1991. Από τον Ιανουάριο του 2008, ανέλαβε τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή του Intercollege Λευκωσίας και το 2014 του Intercollege Λάρνακας και Ναυτικής Ακαδημίας Κύπρου, ενώ το 2019 ανέλαβε το ρόλο του Διευθυντή Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Το 2006 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EfVET), θέση που κατείχε μέχρι το 2020, ενώ από τον Μάιο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2020, ήταν μέλος της ομάδας εργασίας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (EQF) εκπροσωπώντας τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Από τον Μάρτιο του 2020, είναι Διευθυντής του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Erasmus, ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης.