Έλενα Λαγούδη

Υπεύθυνη επιμέλειας συλλογών SearchCulture.gr, ΕΚΤ

Η Έλενα Λαγούδη εργάζεται στο ΕΚΤ εδώ και μια δεκαετία, στον τομέα του ψηφιακού πολιτιστικού περιεχομένου και συγκεκριμένα σε ψηφιακά αποθετήρια και στον Εθνικό Συσσωρευτή Πολιτιστικού Περιεχομένου SearchCulture.gr. Μουσειολόγος με πολύχρονη εμπειρία, έχει εργαστεί σε πινακοθήκες στο Λονδίνο, όπως η Tate και η National Gallery, όπου παρήγαγε μια σειρά από ψηφιακά έργα στην αιχμή της τεχνολογίας για την διεύρυνση της διανοητικής και φυσικής προσβασιμότητας στα μουσεία.

Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα μουσειολογίας και συμμετάσχει σε γνωμοδοτικές επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού πάνω σε θέματα ψηφιακού πολιτισμού και πολιτιστικών δεδομένων. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις νέες τεχνολογίες για την ερμηνεία έργων τέχνης, μέσα από το πρίσμα της συμπερίληψης, της κοινωνικής ένταξης και της διατομεακότητας.