Αντώνης Γουρδουπάρης

Μηχανικός, Μαθηματικός

Ο Αντώνης Γουρδουπάρης είναι μηχανικός στο επάγγελμα. Ζει στο εξωτερικό τα τελευταία 7 χρόνια και εργάσεται στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας για την ανάπτυξη εφαρμογών και μηχανημάτων για το semiconductor industry σαν deisgn lead, electrical and electronics.