Σταύρος Διβάνης

Ειδικός Σύμβουλος, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας

Ο Σταύρος Διβάνης είναι Διεθνολόγος - Πολιτικός Επιστήμονας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το UEA Norwich, με εξειδίκευση στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Είναι στέλεχος της ΜΟΔ ΑΕ, αποσπασμένος στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας, με αρμοδιότητα τον στρατηγικό σχεδιασμό και αξιολόγηση των πολιτικών του τομέα δημόσιας υγείας. Συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό και συγγραφή του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης», του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Δημόσιας Υγείας 2021-2025 και του προγράμματος EU4Health της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG SANCO), ενώ αποτελεί μέλος της επιτροπής καθοδήγησης (steering group) και της Επιτροπής Παρακολούθησης (Program Committee) του εν λόγω προγράμματος.

Έχει διατελέσει επί σειρά ετών στέλεχος και προϊστάμενος της Μονάδας Α' «Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας, με κύρια αρμοδιότητα την εκπόνηση των στρατηγικών ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και την αξιολόγηση των πολιτικών και των παρεμβάσεων που υλοποιούνται σε αυτό.

Τέλος, συμμετείχε ως μέλος διεθνών ομάδων εμπειρογνωμόνων Τεχνικής Υποστήριξης προ-ενταξιακών χωρών (Κύπρο, Ρουμανία, Κροατία, Τουρκία) με αντικείμενο τον σχεδιασμό των προγραμμάτων Υγείας, Κοινωνικής Ενσωμάτωσης και Ανάπτυξης του Ανθρωπίνου Δυναμικού.