Γιάννης Δημητρακόπουλος

Υπεύθυνος Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας Αρχιμήδης, ΕΚΠΑ