Σπύρος Αρσένης

Συντονιστής NBG Business Seeds, Εθνική Τράπεζα