Γιώργος Δαφούλας

Ιατρός, Eπιστημονικός συνεργάτης ΕΛΚΕ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας