Χάρης Καρανίκας

Καθηγ. Ηλεκτρονικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας