Ιωάννης Γεωργόπουλος

Συνιδρυτής Docandu, Παιδοχειρουργός, Νοσ. Παίδων «Αγία Σοφία»