Αλεξάνδρα Τζώνου

Διαχειρίστρια Προμηθειών, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου