Ευαγγελία Σταυροπούλου

Διευθύντρια Οικονομικής Υπηρεσίας, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου