Μαρία Μπιγάκη

Υπεύθυνη Γραφείου Διαχείρισης Έργων, Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου