Ιωάννης Αμαραντίδης

Συντονιστής, Τμήμα Ε&Α, Περιφέρεια Jämtland Härjedalen, EIP