Νίκος Χαλιάσος

Νευροχειρουργός, Νοσοκομείο Queen Mary's, Σύμβουλος σε θέματα Ψηφιακής Υγείας