Δάφνη Βιτσικουνάκη

Εμπορική και Οικονομική Ακόλουθος στο Προξενείο της Ελλάδας στο Σαν Φρανσίσκο, ΗΠΑ

Η Δάφνη Βιτσικουνάκη υπηρετεί από τον Σεπτέμβριο του 2017 στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σαν Φρανσίσκο ως Εμπορικός Ακόλουθος.

Προηγουμένως υπηρέτησε στη Γερμανία, στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσων του Γενικού Προξενείου Μονάχου.

Πριν την ένταξή της στο δυναμικό του Υπουργείου Εξωτερικών, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στην ανάπτυξη λογισμικού, στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" σε ερευνητικά έργα τηλεϊατρικής & τηλεκπαίδευσης και στη Διεύθυνση Διεθνών Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, κατέχει Master of Science στις Τηλεπικοινωνίες από το Imperial College London και είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (Τμήμα Εμπορικών Ακολούθων, ΙΔ' εκπαιδευτική σειρά).