Κατ. Καρακασίδου Μάλλα

Επιστημονική Λειτουργός, Μονάδα Προώθησης & Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΙδΕΚ

Η Κατερίνα Καρακασίδου Μάλλα είναι Λειτουργός του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου.

Είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για το European Research Council (ERC) και για Legal and Financial Aspects, καθώς και Εθνική Συντονίστρια του Προγράμματος COST (European Cooperation in Science and Technology).

Επιπρόσθετα, συνδιαχειρίζεται τα «Κυπριακά Βραβεία Έρευνας» του ΙδΕΚ, τα οποία απονέμονται σε διακεκριμένους και νέους άριστους ερευνητές. Mεταξύ άλλων, διαχειριζόταν επί σειρά ετών το Πρόγραμμα «ΔΙΔΑΚΤΩΡ», το οποίο χρηματοδοτεί μεταδιδακτορικούς ερευνητές για την υλοποίηση έρευνας υψηλού επιπέδου.

Στο παρελθόν εργάσθηκε ως ερευνήτρια στο Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR - University of Manchester) και ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση σε θέματα πολιτικής και διαχείρισης της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Διαθέτει MSc in Management of Science, Technology and Innovation από το University of Manchester και πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.