Γεωργία Κλεάνθους

Επιστημονική Λειτουργός Α' , Μονάδα Προώθησης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, ΙδΕΚ

Η Γεωργία Κλεάνθους είναι Λειτουργός A’ στο Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) της Κύπρου.

Είναι Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προγράμματα «Marie Sklodowska Curie Actions», «Information and Communication Technologies», «Future and Emerging Technologies» and «Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials».

Επιπρόσθετα, συντονίζει την Εβδομάδα Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία αποτελεί ετήσιο θεσμό του ΙδΕΚ και έχει ως στόχο την προώθηση της ερευνητικής και καινοτομικής κουλτούρας στην κοινωνία και την εξοικείωση του κοινού με την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη. 

Στο παρελθόν εργάσθηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση σε θέματα ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, καθώς και ως Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας σε μεγάλη αλυσίδα εστιατορίων.

Διαθέτει MSc in Health Promotion and Psychology από το University of Nottingham και πτυχίο στην Επιστήμη Διαιτολογίας και Διατροφής από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.