Δρ Μικαέλα Πουλυμενοπούλου

Physical Sciences and Engineering Unit, ERCEA

H Μικαέλα εργάζεται ως σύμβουλος επιστημονικών έργων στην Πληροφορική και την Επιστήμη Υπολογιστών στο Τμήμα Physical Sciences and Engineering του European Research Council Executive Agency (ERCEA).

Νωρίτερα, εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (Joint Research Centre) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ιταλία.

Στην Ελλάδα εργάστηκε ως διδάσκουσα στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Επίσης, έχει συμμετάσχει σε έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων υγείας και έχει εργαστεί στο Δημόσιο ως υπεύθυνη έργων πληροφορικής.

Είναι απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στην Πληροφορική στην Υγεία από το ίδιο Πανεπιστήμιο.