Ελίνα Μαυρογιώργου

Συντονίστρια Ομάδας Προβολής & Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Erasmus+, ΙΚΥ

H κ. Ελίνα Μαυρογιώργου εργάζεται στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/ Εθνική Μονάδα Διαχείρισης του Προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης.

Έχει μακρόχρονη εμπειρία στη διαχείριση σχεδίων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθηση και του Erasmus+, Tομέας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σήμερα συντονίζει την Ομάδα Προβολής & Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων Erasmus+.

Είναι κάτοχος πτυχίου Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το ΕΚΠΑ και Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Εκπαιδευτική Ηγεσία από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έχει επίσης κάνει σπουδές στις Διεθνείς και Δημόσιες Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, Γαλλία. Μιλάει πολύ καλά γαλλικά & αγγλικά και αρκετά καλά ισπανικά.