Δρ Κατερίνα Κουραβέλου

Τμήμα Ερευνητικών Έργων, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

Η Δρ. Κατερίνα Κουραβέλου είναι Χημικός Μηχανικός και από τον Αύγουστο του 2018 εργάζεται στο Τμήμα Ερευνητικών Έργων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) εστιάζοντας στην υλοποίηση των στόχων του Ιδρύματος που αποβλέπουν στην ανάσχεση του φαινομένου της μονόπλευρης διαφυγής επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό και την ενίσχυση της Έρευνας στη χώρα.

Παράλληλα, είναι αξιολογήτρια ερευνητικών Ευρωπαϊκών Προτάσεων (H2020 - SMEInstrumentPhaseIandII, MarieSklodowska-CurieActions[ITN&IF], Pilots), καθώς και ελέγκτρια φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων EC-H2020-SMEInstrumentPhaseII (expertmonitoring).

Έχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών» και διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Προηγουμένως, εργάστηκε στην εταιρεία ΑΔΑΜΑΝΤ Αεροδιαστημικές Εφαρμογές ΕΠΕ (08.2016 – 07.2018) και ως Διευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης στην εταιρεία Nanothinx Α.Ε. (09.2009 – 07.2016).

Έχει 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και πάνω από 30 συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια.