Δρ Άννα Αποστολίδου

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΛΙΔΕΚ

Η Άννα Αποστολίδου είναι κοινωνική ανθρωπολόγος και εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια και διδάσκουσα στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Κατέχει διδακτορικό στην Κοινωνική Ανθρωπολογία από το UniversityCollegeLondon (2010, υποτροφία ΙΚΥ) και διδακτορικό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (2019).

Είναι επιστημονικά υπεύθυνη του έργου "Εθνογραφία και/ως υπερκειμενική μυθοπλασία: Αναπαραστάσεις παρένθετης μητρότητας" που υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Έχει δημοσιεύσει σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητα, την ψηφιακή εκπαίδευση και την εκπαίδευση προσφύγων, την παρένθετη μητρότητα και τις πειραματικές μορφές ψηφιακής γραφής. Τα πρόσφατα βιβλία της περιλαμβάνουν: Queering the Motherland: Malesame-sexdesire and the Greek nation (LAP 2018),  Ηλεκτρονική μάθηση για ενήλικες πρόσφυγες (Βιβλιόραμα, 2019), BodiesthatMutter: Poeticautoethnography and digitaltextuality (FAC Research Publications, υπό εκτύπωση).

Στοιχεία επικοινωνίας anna.apostolidou@panteion.gr.