Χρονολόγιο ΕΚΤ

Στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 η διεθνής επιστημονική κοινότητα είχε εντοπίσει αυτό που ονομάστηκε ως το «πρόβλημα της πληροφόρησης στην επιστήμη»: η παραγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφορίας ήταν τόσο μεγάλη ώστε δεν ήταν διαχειρίσιμη από τις υποχρηματοδοτούμενες και υποστελεχωμένες βιβλιοθήκες της εποχής. Το πρόβλημα γινόταν ακόμα μεγαλύτερο για τις αναπτυσσόμενες χώρες όπου δεν υπήρχε αναπτυγμένο σύστημα επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης.

Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν στη μελέτη United Nations International Scientific Information System (UNISIST) της UNESCO - αποτέλεσμα δουλειάς τριών χρόνων που εκδόθηκε το 1971. Ένα από τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης μελέτης ήταν ότι για να γεφυρωθεί το χάσμα της πληροφόρησης που υπήρχε ανάμεσα στις βιομηχανικές και τις αναπτυσσόμενες χώρες, κρίνεται απαραίτητη η ίδρυση σε κάθε χώρα μιας δημόσιας υπηρεσίας υπεύθυνης για τη διαχείριση της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης. Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτή η υπηρεσία δεν ήταν άλλη από αυτή που αργότερα ονομάστηκε Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

1980 Δημιουργείται η Μονάδα Τεκμηρίωσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
1981 Ξεκινούν οι πρώτες στη χώρα online αναζητήσεις σε διεθνείς τράπεζες επιστημονικών πληροφοριών.
1982

Συγκροτείται το ΕΚΤ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.
Δημιουργείται το πρώτο υπολογιστικό κέντρο με 12 host computers και πρόσβαση σε 1.000 διεθνείς βάσεις επιστημονικών δεδομένων.

1983

Διαμορφώνεται το θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας με τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.
Δημιουργείται ο Εθνικός Συλλογικός Κατάλογος Επιστημονικών Περιοδικών των ελληνικών βιβλιοθηκών.

1984 Εγκαθιδρύεται μακροχρόνια συνεργασία με τα Υπουργεία Παιδείας, Έρευνας και Τεχνολογίας, Υγείας, Πρόνοιας, Εθνικής Άμυνας και Γεωργίας, για την παροχή υπηρεσιών επιστημονικής πληροφόρησης.
1985 Το ΕΚΤ αναλαμβάνει θεσμικά τη συγκρότηση και διάθεση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.
1986 Λειτουργία του πρώτου ελληνικού Διαθέτη (Host Computer) ανοικτής πρόσβασης σε διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων.
1987 Αναπτύσσεται το λογισμικό ΑΒΕΚΤ / Αυτοματισμός Βιβλιοθηκών ΕΚΤ ως ολοκληρωμένη λύση για την οργάνωση και αυτοματοποίηση των ελληνικών βιβλιοθηκών.
1988 Θεσμική τεχνολογική υποστήριξη του τμήματος ISSN και ISBN της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
1989

Το ΕΚΤ θεσμοθετείται ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) (Π.Δ. 226/1989).

Η Βιβλιοθήκη και οι υπηρεσίες της μεταφέρονται στη δικαιοδοσία του ΕΚΤ.

 

1990 Για πρώτη φορά διατίθενται στο διαδίκτυο τα μεταδεδομένα του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών.
1992

Λειτουργία του προηγμένου πληροφοριακού συστήματος ΕΡΜΗΣ για αποκεντρωμένη πρόσβαση σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων.

ΛειτουργΪα του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Αποτελεσμάτων Έρευνας.

Εστιακό σημείο για το κοινοτικό πρόγραμμα Impact (Information Market Policy Actions) με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην πληροφορία και την προώθηση της χρήσης υπηρεσιών πληροφόρησης.

Εισάγονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον δημόσιο λόγο, οι όροι "Ψηφιακό Περιεχόμενο’ και ‘Κοινωνία της Πληροφορίας".

1993 Δημιουργούνται Εστιακά Σημεία Τεκμηρίωσης στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων και Ξάνθης (πρόγραμμα STRIDE).
1994 Το ΕΚΤ δημιουργεί και συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών (ΕΔΕΤΒ).
1995 Συντονισμός του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας, με συνεργάτες ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Το Κέντρο αποτελεί μέρος ενός πολυπληθούς ευρωπαϊκού δικτύου για τη σύνδεση της έρευνας και παραγωγής.
1996

Ξεκινάει η υλοποίηση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ, Β ΚΠΣ).

Εκδίδεται το 1ο τεύχος του περιοδικού "Καινοτομία, Έρευνα & Τεχνολογία"

1997

Δημιουργία Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Επιστήμης και Τεχνολογίας. 

Συνεργασία με 30 φορείς περιεχομένου για τη δημιουργία ενιαίου περιβάλλοντος διάθεσης των πρώτων ελληνικών ψηφιακών βάσεων περιεχομένου.

1998

Το ΕΚΤ αναπτύσσει το λογισμικό ΑΒΕΚΤ 5.0 και το εγκαθιστά στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες και τις κινητές τους μονάδες.

Το ΕΚΤ ορίζεται ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 5ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ, δράση που συνεχίζεται έως σήμερα (6ο και 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Ορίζοντας 2020, Ορίζοντας Ευρώπη).

Το ΕΚΤ αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο σε έργα και δίκτυα ερευνητικών συνεργασιών που καλύπτουν γεωγραφικά την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Ρωσία, τον Εύξεινο Πόντο.

Ψηφιοποιούνται 2.000.000 σελίδες του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών και διατίθενται διαδικτυακά.

1999

Εγκατάσταση του ΑΒΕΚΤ 5.0 σε 500 Σχολικές Βιβλιοθήκες.

Λειτουργεί το πρώτο ανοικτό στο κοινό Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο στον χώρο της Βιβλιοθήκης.

 

2000 Αναβαθμίζεται το σύστημα διαδανεισμού του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών που εξυπηρετεί 250 βιβλιοθήκες.
2001 Το ΕΚΤ σχεδιάζει την υλοποίηση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Γ ΚΠΣ για την οργάνωση/διάχυση ψηφιακού περιεχομένου για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη.
2002

Λειτουργεί ο ελληνικός κόμβος της ευρωπαϊκής υπηρεσίας επιστημονικής πληροφόρησης CORDIS.

Εκδίδεται η ελληνική έκδοση της Δεκαδικής Ταξινόμησης DEWEY και διανέμεται σε 2.000 βιβλιοθήκες

Το ΕΚΤ ορίζεται ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα της ΕΕ.

Εκδίδεται το πρώτο τεύχος του eNewsletter του ΕΚΤ, με τίτλο "Έρευνα και Καινοτομία".

2003

Το ΑΒΕΚΤ διακρίνεται ως "Best eEurope practice".

Αναπτύσσεται ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων, που περιλαμβάνει όρους γενικής και ιατρικής ορολογίας,

Το ΕΚΤ λειτουργεί με επιτυχία τον ελληνικό κόμβο της CORDIS στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.

2004 Αναπτύσσεται η δικτυακή πύλη "η Αργώ" που εξασφαλίζει ενιαία πρόσβαση σε βιβλιογραφικές πηγές πληροφόρησης.
2005

Αναβαθμίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από τη διαδικτυακή πύλη του ΕΚΤ.

Ο ελληνικός κόμβος της CORDIS διακρίνεται πανευρωπαϊκά ώς ιστορία επιτυχίας για το περιεχόμενο και τη συνεχή ενημέρωσή του.

2006

Το ΕΚΤ ορίζεται Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ. 

Παρέχεται ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο στους χώρους του ΕΙΕ.

Εγκαινιάζεται το νέο Ηλεκτρονικό Αναγνωστήριο στον χώρο της Βιβλιοθήκης.

2007

Αναπτύσσονται τα ηλεκτρονικά αποθετήρια ανοικτής πρόσβασης: ΗΛΙΟΣ με την επιστημονική παραγωγή του ΕΙΕ και ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ με ψηφιακές ιστορικές συλλογές.

Ξεκινάει η ανάπτυξη της υπηρεσίας ΕΚΤ ePublishing για επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης.

2008

Διοργανώνεται στην Αθήνα το 1ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή Πρόσβαση, αποτελώντας σημείο συνάντησης για ειδικούς σε θέματα Ανοικτής Πρόσβασης, για εκπροσώπους φορέων που δραστηριοποιούνται στη χάραξη πολιτικών έρευνας, για ερευνητές, για φοιτητές.

Το ΕΚΤ βραβεύεται με το "Αριστείο για την Ψηφιακή Ελλάδα" (Greek ICT Award) για την καινοτόμο δραστηριότητά του στους τομείς τεχνολογίας και ψηφιακού περιεχομένου.

2009

Αναπτύσσεται το περιβάλλον e-learning για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των χρηστών του ΑΒΕΚΤ (Σύστημα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών ΕΚΤ).

Αναπτύσσεται ψηφιακή εφαρμογή για τη ζωφόρο του Παρθενώνα, με τη συνεργασία ΕΚΤ και Υπουργείου Πολιτισμού & Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης..

 

2010

Εκδίδεται η μελέτη "Ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις 1993-2008: Βιβλιομετρική ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά".

Ξεκινάει η υλοποίηση του έργου «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» (EΣΠΑ).

2011

Παρέχεται ενιαία διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο μέσω των πυλών epset.gr και openarchives.gr.

Αναπτύσσεται Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό υλικό του ΕΠΕΑΕΚ, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση".

2012

Το ΕΚΤ αναλαμβάνει την παραγωγή των επίσημων Δεικτών και Στατιστικών για Έρευνα, Καινοτομία, Ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Νέο διαδικτυακό περιβάλλον για τον Εθνικό Συλλογικό Κατάλογο Επιστημονικών Περιοδικών.

Υπογράφεται Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΤ και του Ινστιτούτου Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πληροφόρησης της Κίνας (ISTIC).

2013

Ξεκινάει η υλοποίηση του έργου SaaS, "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου" (ΕΣΠΑ).

Ξεκινάει η ανάπτυξη ψηφιακών αποθετηρίων για φορείς έγκριτου επιστημονικού & πολιτιστικού περιεχομένου.

Ολοκληρώνεται η πρώτη στατιστική έρευνα που υλοποίησε το ΕΚΤ για την παραγωγή των επίσημων εθνικών στατιστικών Έρευνας και Ανάπτυξης. Μετά από πολυετή απουσία της Ελλάδας, τα στοιχεία, που αφορούν το 2011 και το 2012, απεστάλησαν στην Eurostat, μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.

Αναπτύσσεται νέο διαδικτυακό περιβάλλον για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις ΕΚΤ ePublishing.

2014

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Achieving Impact για τον αντίκτυπο της έρευνας στις Κοινωνικο-οικονομικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου WIRE 2014 στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ.

Υλοποιείται η επίσημη στατιστική έρευνα για την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις για την τριετία 2010-2012 (Community Innovation Survey), σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), για πρώτη φορά μετά το 2006.

Αναπτύσσεται το τρίπτυχο υπηρεσιών Πιστοποίησης-Διαφύλαξης-Ανάδειξης έγκριτου περιεχομένου πολιτισμού, με τα εργαλεία Validator-Preservator-Aggregator.

2015 Δημιουργείται το νέο Ευρετήριο Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών grissh.gr.
2016

Το ΕΚΤ δημιουργεί το SearchCulture.gr, την ενιαία πύλη αναζήτησης σε ψηφιακό περιεχόμενο. Σημαντικό τμήμα του περιεχομένου του διατίθεται στη Europeana, την Ευρωπαική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

2017

To EKT ορίζεται εθνική αρχή και φορέας του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛΣΣ) για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Το ΕΚΤ υλοποιεί την εθνική πρωτοβουλία "Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας".

2018

Το ΕΚΤ συστηματοποιεί τη χαρτογράφηση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας.

"Η συμβολή του ΕΚΤ στη διάχυση της γνώσης" - Επετειακή εκδήλωση ΕΚΤ στον εορτασμό για τα 60 χρόνια ΕΙΕ

2019 To EKT συστήνεται ως αυτοτελές ΝΠΙΔ, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Άρθρο 59/Ν.4623, ΦΕΚ Α' 134, 09/08/2019) με θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικήςπληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.

 

2020

Οι δείκτες ποιότητας των επιστημονικών δημοσιεύσεων των ελληνικών φορέων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο επίκεντρο της στρατηγικής των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο 60,3% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούν στην Ελλάδα.

Νέα μελέτη του ΕΚΤ για τη θέση της γυναίκας στο ελληνικό σύστημα έρευνας και καινοτομίας.

2021

Σε λειτουργία ψηφιακή πλατφόρμα της Πρωτοβουλίας «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας».

ΕΚΤ και Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου διευρύνουν τη συνεργασία τους.

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: Πλήρως ψηφιακή η συγκρότησή του, με ηλεκτρονική κατάθεση των διατριβών.

Το ΕΚΤ εγκαινιάζει τον ψηφιακό τόπο Περί Βιβλιοθηκών aboutlibraries.gr.

Νέα έρευνα του ΕΚΤ για την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων το 2020.

Το ΕΚΤ ενισχύει τη θέση των γυναικών στην Έρευνα & Ανάπτυξη

2022

Αυξήθηκαν οι δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης το 2021 στην Ελλάδα

Ποιες πρωτοπόρες τεχνολογίες αξιοποιούνται από τις ελληνικές επιχειρήσεις για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό τους

Η ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια «Περί Βιβλιοθηκών - aboutlibraries.gr» διευρύνεται και προσεγγίζει το διεθνές κοινό

Στο 72,6% το ποσοστό των επιχειρήσεων που καινοτομούν στην Ελλάδα

Σημαντική αύξηση των επιστημονικών δημοσιεύσεων ελληνικών φορέων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά τα έτη 2019 και 2020

To Εγχειρίδιο του Όσλο για τη μέτρηση της καινοτομίας στα ελληνικά από το ΕΚΤ.

Οι επιδόσεις των ελληνικών Περιφερειών σε δραστηριότητες Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας σε νέα έκδοση του ΕΚΤ.

ΕΚΤ και Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

2023

Δυναμική παρουσία και υψηλές επιδόσεις των ελληνικών οργανισμών και επιχειρήσεων στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη για την έρευνα και την καινοτομία

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου διακρίνεται ως υποδειγματική Εθνική Αρχή στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα

Συνέδριο «Μένω; Φεύγω; Επιστρέφω;» για την κινητικότητα του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού

H παραγωγή και η διεθνής απήχηση των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά βελτιώνεται στο σύνολο των δεικτών