Πληροφοριακά συστήματα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Samuel, J.; Rahman, M.M.; Ali, G.G.M.N.; Samuel, Y.; Pelaez, A.
Preprints 2020, 2020050318 (doi: 10.20944/preprints202005.0318.v1)
Online: 20 May 2020
Η σοβαρότητα της πανδημίας COVID-19 προκάλεσε ακραία συναισθήματα και ψυχικές προκλήσεις. Η μελέτη αναλύει το κοινό συναίσθημα χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Twitter, για να προσδιορίσει τις κυρίαρχες τάσεις συναισθημάτων που σχετίζονται με την πίεση για «άνοιγμα» της οικονομίας. Χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες ανάλυσης κειμένου για να διερευνήσει την υποστήριξη του κοινού και τις συνέπειες, σε δύο πιθανά σενάρια - ένα πρώιμο άνοιγμα και ένα καθυστερημένο άνοιγμα. 
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine
The National Academies Press 2020, https://doi.org/10.17226/25826
released: 11 June 2020
Αυτή η ταχεία εμπειρογνωμοσύνη δημιουργήθηκε μέσω του Societal Experts Action Network (SEAN), μια δράση της National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Το  SEAN συνδέει ερευνητές στις κοινωνικές, συμπεριφορικές και οικονομικές επιστήμες με τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων προκειμένου να τους βοηθήσει να για να απαντήσουν σε ζητήματα πολιτικής που προκύπτουν από την πανδημία COVID-19. 
Epidemiological data from the COVID-19 outbreak, real-time case information
Xu, B., Gutierrez, B., Mekaru, S. et al.
Scientific Data, volume 7, Article number: 106 (2020), DOI: 10.1038/s41597-020-0448-0
Published: 24 March 2020
Τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι απαραίτητα κατά τη διάρκεια αναδυόμενων επιδημιών, για την καλύτερη παρακολούθηση και πρόβλεψη της εξάπλωσης των λοιμώξεων, αλλά και για να αξιοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων για τη δημόσια υγεία. Προκειμένου η επιστημονική ομάδα να παρέχει ανοιχτά διαθέσιμα, ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα κατά τη διάρκεια της επιδημίας COVID-19, συνέλεξε και εξακολουθεί να επεξεργάζεται μια βάση επιδημιολογικών δεδομένων επιμέρους επιπέδων σε πραγματικό χρόνο. Όλα τα δεδομένα είναι γεωγραφικά κωδικοποιημένα και, όπου είναι διαθέσιμα, περιλαμβάνουν στοιχεία όπως συμπτώματα, ημερομηνίες και ιστορικό μετακινήσεων.
Elliot Mbunge, Tafadzwa Dzinamarira, Stephen G. Fashoto, John Batani
Public Health in Practice, Volume 2, 2021, https://doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100136.
November 2021
Για την τεκμηρίωση και την επικύρωση των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών εμβολιασμού COVID-19, είναι απαραίτητο να υπάρχει ομογενοποίηση και τυποποίηση των ψηφιακών λύσεων για τις περιφερειακές και διεθνείς ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Noam Barda, Noa Dagan, Cyrille Cohen, Miguel A Hernán, et al.
The Lancet, 2021, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02249-2.
Στόχος της μελέτης είναι με την χρήση στοιχείων από τα αποθετήρια δεδομένων του μεγαλύτερου οργανισμού υγειονομικής περίθαλψης του Ισραήλ για να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα μιας τρίτης δόσης του εμβολίου mRNA BNT162b2 για την πρόληψη σοβαρής νόσησης COVID-19.
Duke Kunshan University: A Case Study of Implementing Online Learning in Two Weeks
Catharine Bond Hill, Kevin M. Guthrie, Martin Kurzweil, Cindy Le
Ithaka S+R, DOI: 10.18665/sr.312842
March 13, 2020
Η ταχεία εξάπλωση του COVID-19 οδήγησε πολλά πανεπιστήμια και κολέγια να στραφούν προς την εξ αποστάσεως διδασκαλία, για αόριστο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για σοβαρή διατάραξη των συνήθων δραστηριοτήτων, με παιδαγωγικές, κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες. Η διοργάνωση και η διαχείριση αυτής της αλλαγής με πιεστικό χρονοδιάγραμμα και χωρίς δίχτυ ασφαλείας, είναι μεγάλη πρόκληση. Από το Πανεπιστήμιο Duke Kunshan, στην Kunshan στην Κίνα, μπορούν να εξαχθούν διδάγματα για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης κρίσης και για τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τεχνολογία στη διαχείριση κινδύνων και την ομαλή συνέχιση των εργασιών. Μέσα από την εμπειρία με τη σχετική τεχνολογία, ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα μακροπρόθεσμα οφέλη για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η τριτοβάθμια εκπαίδευση όσον αφορά το κόστος και την πρόσβαση.
OECD, Paris, www.oecd.org/digital/digital-economy-outlook-covid.pdf
Το κείμενο αποτελεί συμπλήρωματικό υλικό στην έκθεση OECD Digital Economy Outlook 2020, και παρέχει ιδιαίτερη έμφαση στο πώς η πανδημία COVID-19 ενίσχυσε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις από τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Consolo, Agostino et al.
ECB Occasional Paper No. 2021266, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3928287
Last revised: 24 Sep 2021
Η έκθεση αναλύει τον βαθμό ψηφιακοποίησης στη ζώνη του ευρώ και τις χώρες της ΕΕ και τις επιπτώσεις αυτής στη μέτρηση, την παραγωγικότητας, τις αγορές εργασίας και τον πληθωρισμό, καθώς και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις και τις επιπτώσεις της COVID-19.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Mamakou, X. J., & Roumeliotou, K. P. 
Journal of Electronic Commerce in Organizations (JECO), 20(1), 1-17., Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4078177
Posted: 8 Apr 2022
Hamsa Bastani, Kimon Drakopoulos, Vishal Gupta, Jon Vlachogiannis, Christos Hadjicristodoulou, Pagona Lagiou, Gkikas Magiorkinis, Dimitrios Paraskevis & Sotirios Tsiodras
Nature (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-04014-z
Published: 22 September 2021

Pages