Πληροφοριακά συστήματα

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Our weird behavior during the pandemic is screwing with AI models
Will Douglas Heaven
MIT Technology Reviews, Artificial intelligence, May 11
11 May 2020
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19,  έχουν επηρεαστεί ακόμα και οι αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα μοντέλα μηχανικής μάθησης που εκπαιδεύονται στη “φυσιολογική” ανθρώπινη συμπεριφορά διαπιστώνουν τώρα ότι το φυσιολογικό έχει αλλάξει και μερικά παρουσιάζουν προβλήματα, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να επέμβουν για να τα ευθυγραμμίσουν. Παραδείγματα αλγορίθμων στην καθημερινή ζωή είναι αυτοί που τρέχουν πίσω από τα παρασκήνια για τη διαχείριση αποθεμάτων, τον εντοπισμό απάτης, το μάρκετινγκ και άλλα.

Open peer-review platform for COVID-19 preprints
Michael A. Johansson & Daniela Saderi
Nature 579, 29 (2020) doi: 10.1038/d41586-020-00613-4
03 March 2020
Η δημόσια πρόσκληση για ταχεία ανταλλαγή ερευνητικών δεδομένων που σχετίζονται με το ξέσπασμα του COVID-19 (βλ. https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak) οδηγεί σε πρωτοφανή επιτάχυνση των (μη αναθεωρημένων - unrefereed) preprints επιστημονικών άρθρων. Προκειμένου να γίνει ευκολότερα ο εντοπίσμός της πλεον σημαντικής έρευνας, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα Outbreak Science Rapid PREreview, με την υποστήριξη του χρηματοδότη Wellcome με έδρα το Λονδίνο. Πρόκειται για μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα που παράλληλα διευκολύνει για την γρήγορη αναθεώρηση (peerreview) των preprints που σχετιζονται με αναδυόμενες επιδημίες (βλ. https://outbreaksci.prereview.org).
Doris Emetarom Aduba & Okeoghene Mayowa-Adebara
International Information & Library Review, DOI: 10.1080/10572317.2020.1869903
Published online: 16 Jan 2021
Ο σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τις διαδικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία / μάθηση κατά την περίοδο lockdown από την πανδημία COVID-19.
Bijlsma, Michiel and van der Cruijsen, Carin and Jonker, Nicole
De Nederlandsche Bank Working Paper No. 728, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3959866 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3959866
Posted: 17 Nov 2021
Ακολούθως της αύξησης της παρουσίας των καταναλωτών στο διαδίκτυο κατά την COVID-19, επιχείται η διερεύνηση του τι οδηγεί τη στάση τους απέναντι στην κοινή χρήση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και τις προτιμήσεις των καταναλωτών σε σχέση με τον τύπο των δεδομένων, τη διαχείρισή τους ή τον τύπο της εταιρείας που τα χρησιμοποιεί.
New development: COVID-19 as an accelerator of digital transformation in public service delivery
Deborah Agostino, Michela Arnaboldi & Melisa Diaz Lema (2020)
Public Money & Management, DOI: 10.1080/09540962.2020.1764206
Ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας απρόοπτης κρίσης, όπως η πανδημία COVID-19, η παροχή των δημόσιων υπηρεσιών δεν μπορεί να ανασταλεί. Ξεκινώντας από τη εμπειρία 100 ιταλικών κρατικών μουσείων, αυτό το άρθρο δείχνει πώς οι ψηφιακές τεχνολογίες και ιδιαίτερα τα κοινωνικά μέσα μπορούν να είναι  ισχυρά εργαλεία για την παροχή μιας δημόσιας υπηρεσίας όταν αυτή δεν μπορεί να παρέχεται επιτόπου. Εξηγούνται τα οφέλη της διαδικτυακής παροχής υπηρεσιών, οι κοινωνικές και οργανωτικές προκλήσεις, υπογραμμίζονται οι τομείς που χρειάζονται περαιτέρω έρευνα και επισημαίνεται η ανάγκη προσεκτικού σχεδιασμού του ψηφιακού μετασχηματισμού προκειμένου να είναι άμεση η αντίδραση σε περιόδους κρίσης.
Wallinheimo, A.-S.; Evans, S.L.
Healthcare 2021, 9, 393. https://doi.org/10.3390/healthcare9040393
Published: 1 April 2021
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά οφέλη από τη χρήση του Διαδικτύου στην ψυχική υγεία και στην αντιμετώπιση της απομόνωσης στους μεσήλικες και ηλικιωμένους.
M. S. Al-Rakhami and A. M. Al-Amri
IEEE Access, vol. 8, pp. 155961-155970, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3019600
Στην τρέχουσα πανδημία COVID-19, διαπιστώνεται μεγάλη ανάγκη για επιστημονικό έλεγχο γεγονότων (fact-cheking) και για ανίχνευση της παραπληροφόρησης. Στην συγκεκριμένη ανάλυση, προτείνεται ένα πλαίσιο βασισμένο σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων από tweets σχετικά με την COVID-19 και αξιολόγηση με ενσωμάτωση μοντέλων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.
Rupa R, Pojskic M, Nimsky C, Voellger B.
Healthcare. 2021; 9(9):1141. https://doi.org/10.3390/healthcare9091141
Published: 1 September 2021
Αξιολογείται η εκπαιδευτική εμπειρία και οι απόψεις των φοιτητών και του ακαδημαϊκού προσωπικού του νευροχειρουργικού τμήματος ενός γερμανικού πανεπιστημιακού νοσοκομείου, στο οποίο αναπτύχθηκαν ψηφιακές ενότητες διδασκαλίας λόγω της πανδημίας.
Involvement of the open-source community in combating the worldwide COVID-19 pandemic: a review
John Scott Frazer, Amelia Shard & James Herdman
Journal of Medical Engineering & Technology, DOI: 10.1080/03091902.2020.1757772
Published Online: 13 May 2020
Η συνεχιζόμενη πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει μια άνευ προηγουμένου αναστάτωση στην καθημερινή ζωή σε όλο τον κόσμο. Από τη φύση της η κοινότητα ανοιχτού κώδικα, είναι ένας τομέας εντατικής καινοτομίας, ρευστότητας και πειραματισμού. Σε αυτή τη φάση συνεργάζεται με κατασκευαστές για την ταχεία δημιουργία πρωτοτύπων, για την παραγωγή ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού. Ταυτόχρονα βρίσκει πεδίο δράσης και σε άλλους τομείς όπως της διάγνωσης, της τεχνολογίας κρίσιμης φροντίδας και της ανάκτησης και ανταλλαγής πληροφοριών.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

A. Andreas, C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis, S. Mumtaz, J. M. Batalla and E. Pallis
2020 IEEE 25th International Workshop on Computer Aided Modeling and Design of Communication Links and Networks (CAMAD), 2020, pp. 1-6, doi: 10.1109/CAMAD50429.2020.9209264.

Pages