Διαχείριση κρίσης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26220.
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, οι διακοπές σε βασικές υπηρεσίες για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού όπως οι άστεγοι, ενδέχεται στο πλαίσιο μιας καταστροφής, να οδηγήσουν σε δευτερεύουσες επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια, οι οποίες απαιτούν πρόβλεψη για πρόσθετη υποστήριξη.
Chica, M., Hernández, J.M. & Bulchand-Gidumal, J.
Sci Rep 11, 5043 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-84604-z
Προκειμένου να  καθοδηγηθούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προς τη διευκόλυνση των συμφωνιών μεταξύ περιοχών για τη μεγιστοποίηση της ανάκαμψης του τουρισμού, προτείνεται ένα εξελικτικό μοντέλο παιχνιδιού που αντικατοπτρίζει το δίλημμα του συλλογικού κινδύνου (collective risk dilemma) πίσω από αυτές τις αποφάσεις.
Kristy Lynn White & John Robert White
The Serials Librarian, DOI: 10.1080/0361526X.2021.1943106
Published online: 20 Sep 2021
Σε αυτό το άρθρο, εξετάζεται πώς οι καταστάσεις κρίσης, όπως η τρέχουσα πανδημία, επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων των βιβλιοθηκών, ιδίως όσον αφορά την αποδοχή και χρήση δωρεάν περιεχομένου από προμηθευτές/παρόχους.
Academic Library Strategy and Budgeting During the COVID-19 Pandemic: Results from the Ithaka S+R US Library Survey 2020
Jennifer K. Frederick, Christine Wolff-Eisenberg
RESEARCH REPORT, DOI: https://doi.org/10.18665/sr.314507
December 9, 2020
Η Ithaka S + R ερεύνησε σε εθνικό επίπεδο τις στρατηγικές αλλαγές στις οποίες προχωρούν οι βιβλιοθήκες προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν στο πλαίσιο της πανδημίας. Συνολικά 638 υπεύθυνοι βιβλιοθηκών απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη διαχείριση της βιβλιοθήκης, τη λήψη αποφάσεων, την κατανομή προϋπολογισμού, τις περικοπές, τις συλλογές και τις αλλαγές που αφορούν στο προσωπικό. 
21 HR Jobs of the Future
Jeanne C. Meister, Robert H. Brown
Harvard Business Review
August 12, 2020
Οι τεράστιες αλλαγές που έχει επιφέρει η πανδημία Covid-19 στο πού και το πώς της εργασίας, έχει αυξήσει τη σημασία του ρόλου του υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού στους οργανισμούς. Οι εργαζόμενοι στρέφονται σε αυτούς για καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο πλοήγησης στη "νέα κανονικότητά" τους και για υποστήριξη στην προετοιμασία για το μέλλον της εργασίας τους.

Pages